Miniaturowe wyłączniki krańcowe

C 50
 • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
 • Przełączanie powolne
 • Maks. 2 zestyki
 • Zestyk rozwierny o działaniu wymuszonym
 • Przedział kablowy
C 500
 • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
 • Przełączanie powolne
 • Maks. 2 zestyki
 • Zestyk rozwierny o działaniu wymuszonym
 • Przedział kablowy
ES 50
 • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
 • Przełączanie powolne
 • Maks. 2 zestyki
 • Zestyk rozwierny o działaniu wymuszonym
 • Przedział kablowy