Przyciski i przełączniki

ES 14
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Przełączanie powolne
  • Maks. 2 zestyki
  • Otwory montażowe zgodne z EN 50047
  • Przewód