Certyfikaty

Ex 98 SRATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus 
Ex ES 98 SR-11 -40°C
Nr katalogowy: 1420735 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex ES 98 SR-02 -40°C
Nr katalogowy: 1420738 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex ES 98 SR-11U -40°C
Nr katalogowy: 1420740 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex EM 98 SR-11 -40°C
Nr katalogowy: 1443731 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex 355 4VSRATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus 
Ex 355 4VSR 1Ö/1S
Nr katalogowy: 1048057 (Nr. katalogowy stary: 92031301)
ATEXIECEx
Ex 355 4VSR 2Ö
Nr katalogowy: 1180267 (Nr. katalogowy stary: 92531301)
ATEXIECEx
Ex 355 4VSR UE
Nr katalogowy: Na życzenie (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXIECEx
Ex ZS 73 SRATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus 
Ex ZS 73 SR 1Ö/1S VD - 3m
Nr katalogowy: 1179466 (Nr. katalogowy stary: 73031302)
ATEXCCCEACIECExINMETRO
Ex ZS 73 SR 2Ö VD - 3m
Nr katalogowy: Na życzenie (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXCCCEACIECExINMETRO
Ex ZS 73 SR 1Ö/1S - 3m
Nr katalogowy: 1181801 (Nr. katalogowy stary: 73031301)
ATEXCCCEACIECExINMETRO
Ex ZS 73 SR 2Ö - 3m
Nr katalogowy: 1186753 (Nr. katalogowy stary: 73531301)
ATEXCCCEACIECExINMETRO
Ex ZS 73 SR 1Ö/1S - 3m - z wycentrowaną pozycją środkową
Nr katalogowy: 1186488 (Nr. katalogowy stary: 73031901)
ATEXCCCEACIECExINMETRO
Ex ZS 73 SR 1S/1Ö UE - 3m - z wycentrowaną pozycją środkową
Nr katalogowy: 1289270 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXCCCEACIECExINMETRO
Ex ZS 75 SRATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus 
Ex ZS 75 SR 1Ö/1S - 3m
Nr katalogowy: 1185589 (Nr. katalogowy stary: 75031302)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 SR 2Ö/2S - 3m
Nr katalogowy: 1188386 (Nr. katalogowy stary: 75331303)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 SR 2S/2Ö UE - 3m pozycja środkowa
Nr katalogowy: 1329788 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 SR 4Ö - 3m
Nr katalogowy: 1305996 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 SR 1Ö/1S VD - 3m
Nr katalogowy: 1051503 (Nr. katalogowy stary: 75031301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 SR 2Ö/2S VD - 3m
Nr katalogowy: 1166692 (Nr. katalogowy stary: 75331301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 SR 4Ö VD - 3m
Nr katalogowy: Na życzenie (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 SR GórnictwoATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus 
Ex ZS 75 SR 2Ö VD-de (Górnictwo)
Nr katalogowy: 1185447 (Nr. katalogowy stary: 75531902)
Ex ZS 90 SRATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus 
Ex ZS 90 SR 1S/1Ö - 3m
Nr katalogowy: 1185567 (Nr. katalogowy stary: 76231301)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex ZS 90 SR 1ÖS/1ÖS VD - 3m
Nr katalogowy: 1185386 (Nr. katalogowy stary: 76431302)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex ZS 90 SR 1ÖS/1ÖS - 3m
Nr katalogowy: 1184969 (Nr. katalogowy stary: 76431301)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex 98 SR-3G/DATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus 
Ex ES 98 SR-11-3G/D
Nr katalogowy: 1454703 (Nr. katalogowy stary: –)
Ex ES 98 SR-11U-3G/D
Nr katalogowy: Na życzenie (Nr. katalogowy stary: –)