Meditec

Czy to w diagnostyce, na sali operacyjnej, czy w gabinecie zabiegowym, aparatura medyczna musi być sterowana intuicyjnie, tak żeby operator mógł w pełni skoncentrować się na pacjencie.

Na tej bardzo wymagającej płaszczyźnie dialogu człowiek-maszyna steute posiada bogate doświadczenie. Dział biznesowy Meditec zajmuje się nie tylko produkcją standardowych typoszeregów sterowników nożnych i ręcznych do urządzeń medycznych, ale także całego szeregu "szytych na miarę" manipulatorów dla bardzo złożonych (często także bezprzewodowych) rozwiązań, stosowanych np. w chirurgii oka.

Wszystkie urządzenia sterujące steute przeznaczone do współpracy z aparaturą medyczną spełniają najwyższe standardy ergonomii i dostępności. Są produkowane zgodnie z EN ISO 13485 ("Systemy zarządzania jakością dla wyrobów medycznych").