Medyczne sterowniki nożne ze zintegrowanymi interfejsami

Trendem w technologii medycznej jest poszukiwanie prostych, standaryzowanych interfejsów

Sterownik nożny z interfejsem USB

Niemal we wszystkich fabrykach, laboratoriach i szpitalach sterowniki nożne zapewniają niezawodne sterowanie maszyn i urządzeń, nawet jeśli operator ma zajęte obie ręce. Pierwotnie sterowniki nożne służyły do wyzwalania prostych funkcji, ale obecnie użytkownicy oczekują znacznie więcej i opcje stają się coraz bardziej złożone. Przykładowo, obecnie steute projektuje i produkuje sterowniki ze zintegrowanymi czujnikami przechyłu i joypadami, które mogą być używane do kontrolowania bardzo złożonych funkcji.

Kolejnym trendem w dziedzinie technologii sterowania jest oczekiwanie rynku na wprowadzenie standaryzowanych interfejsów. Wychodząc temu naprzeciw steute już opracowało sterowniki nożne, które mogą się komunikować z różnymi urządzeniami całkowicie bez użycia kabli. Obecnie dostępne jest jeszcze jedno uniwersalne rozwiązanie: sterowniki nożne mogą być wyposażone w interfejs USB, transmitujący dane do zwykłego komputera. Istnieje możliwość przesłania do 8 sygnałów cyfrowych i 3 analogowych.

 

Bezproblemowa integracja

Nowy interfejs może zostać zastosowany w niemal każdym sterowniku nożnym z oferty steute - nawet w tych wyposażonych w kilka elementów łączeniowych dla różnych funkcji. Na życzenie steute może rozszerzyć funkcjonalność interfejsu USB, tak żeby dołączyć oczekiwane przez klienta funkcje. Na życzenie istnieje możliwość zrealizowania innych interfejsów, jak RS 232, RS 485 czy CAN-BUS.

Połączenie USB daje korzyść tam, gdzie, przykładowo, przesyłane informacje muszą być wizualizowane. Pozycja pedału lub joypada może być wyświetlona na ekranie komputera, ewentualnie można zwizualizować status poszczególnych pedałów czy manipulatorów.

W ten sposób zwiększa się transparentność systemu, a operator i personel techniczny ma bezpośredni dostęp do informacji na temat aktywowanych funkcji. Pomaga to zapobiegać niepoprawnemu funkcjonowaniu i/lub aktywacji danej funkcji - co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika. Interfejs USB ma też tę dodatkową zaletę, że jest kompatybilny z każdym współczesnym PC.

Dostępne interfejsy

  • USB
  • RS 232
  • RS 485
  • CAN-BUS
  •  . . .