Wireless

Komunikacja bezprzewodowa otwiera szereg nowych możliwości, m.in. przy projektowaniu elastycznych interfejsów dialogu człowiek-maszyna. Rozpoznaliśmy te możliwości bardzo wcześnie, stąd mamy już przeszło dziesięć lat doświadczeń w projektowaniu radiowej aparatury sterującej. Stworzyliśmy przy tym platformy i protokoły transmisji dostosowane do określonych zastosowań.

Bazując na doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować konstruktorom maszyn i inżynierom produkcji szeroką gamę bezprzewodowej aparatury sterującej, w tym czujników i odbiorników. Jednym z głównych założeń projektowych jest pozyskiwanie energii z otoczenia: wybrane łączniki elektromechaniczne mają zdolność samodzielnego wytwarzania energii niezbędnej do transmisji radiowej, np. dzięki zastosowaniu ogniw słonecznych lub trwałego generatora energii.