Artykuły techniczne

Przejdź do:Wireless

Efficient power consumption and additional flexibility for AGV applications

Flexible production and materials supply mean that communication must also be flexible, not to mention mobile. A wireless network caters to just this set of requirements, not only requiring minimal power, but also being simple to configure. The company dpm Daum & Partner is one of the first to use such a network. This automated guided vehicle (AGV) manufacturer uses wireless technology to facilitate automotive factories free of assembly lines. The same wireless network has also been successfully tried and tested for eKanban systems. Read on for more information.

Source: f+h (11/2019)
Download Technical article (530 K)
Przejdź do:Wireless

Wireless flexibility

»Vision E« is a system developed by dpm Daum & Partner especially with electric car manufacturing in mind. Details include not only special safety technology, but also the use of a steute wireless network which can »wake up« individual AGV as required.

Source: logistik journal (11/2019)
Download Technical article (258 K)
Przejdź do:Wireless

Optymalizacja produkcji i procesów magazynowych dzięki wykorzystaniu bezprzewodowego systemu eKanban

Siedemdziesiąt lat temu japoński wyna-lazca Taiichi Ohno opracował dla Toyoty podstawy systemu Kanban, zupełnie nowej i prostej metody sterowa-nia produkcją. Jako czynnik krytyczny uznano wtedy zarządzanie zapasami materiało-wymi i zaopatrywaniem stanowisk robo-czych w części i podzespoły służące do mon-tażu końcowego aut.

Źródło: Control Engineering Polska (11-12/2019)
Download Technical article (2.52 M)
Przejdź do:Wireless

Bezprzewodowy Kanban

Jeśli przedsiębiorstwo chce produkować swoje wyroby w sposób nowoczesny i elastyczny, musi zapewnić sobie możliwość łatwego pozyskiwania informacji z działów produkcyjnych i stworzyć system sprawnego ich przepływu wewnątrz organizacji. Wiąże się to zwykle z koniecznością zastosowania odpowiedniego oczujnikowania i, coraz częściej, wykorzystania sieci bezprzewodowych. Te ostatnie mają wiele zalet, dlatego zaczynają być coraz powszechniej wykorzystywane np. w systemach e-Kanban. Niemiecka firma steute oferuje zarówno urządzenia radiowe, jak i oprogramowanie przeznaczone do tworzenia gotowych rozwiązań w intralogistyce oraz systemach wspomagania produkcji.

Źródło: Control Engineering Polska (9-10/2019)
Download Technical article (3.39 M)
Przejdź do:Extreme

steute – nowe wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego i czujniki zbiegania taśmy

Niemiecka firma steute zaprezentowała nowe serie wyłączników linkowych zatrzymania awaryjnego – ZS 92 S i czujników zbiegania taśmy przenośników – ZS 92 SR. Charakteryzujące się bardzo nowoczesnym wzornictwem urządzenia zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych, a przy ich opracowaniu wykorzystano uwagi i wskazówki klientów.

Źródło: P&B (03/2019)
Download Technical article (3.45 M)

Wyświetla nowości od 1 do 5 ze wszystkich 98