Przejdź do:Extreme

Instytut IFAM testuje aparaturę sterowniczą w wykonaniu "Extreme" / Testy urządzeń odpornych na korozję na Morzu Północnym!

Wiele urządzeń opracowanych przez dział "Extreme" firmy steute nadaje się do stosowania w wilgotnym, mokrym lub nawet słonowodnym środowisku. Odpowiednie testy korozyjne, np. test zgodny z DIN EN ISO 9227 (Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance) sprawdzają jakość takich urządzeń.

Ale jak aparatura sterownicza zachowa się w praktyce? Jak na przykład wpływają na nią występujące okresowo fale lub zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie? Są to kluczowe pytania dla steute, ponieważ urządzenia "Extreme" są często wykorzystywane w zastosowaniach morskich ‒ na statkach, platformach wiertniczych, w systemach kotwiczenia na nabrzeżach portowych lub w terminalach kontenerowych w portach morskich.

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, firma steute zamówiła w instytucie IFAM w Bremie badania, polegające na całorocznej ekspozycji urządzeń elektrycznych na oddziaływanie warunków morskich w placówce badawczej instytutu na małej niemieckiej wyspie Helgoland. Procedura testu była następująca: kilka próbek z każdej wybranej serii urządzeń "Extreme" ‒ w tym wyłączniki krańcowe, nożne i linkowe ‒ przymocowano do odsłoniętego mola południowego, gdzie fale Morza Północnego obryzgiwały je przez cały rok. Niektóre z urządzeń zainstalowano w zasięgu pływów, co oznacza, że były one okresowo zanurzone w wodzie. W ten sposób możliwe było ujawnienie się wszelkich potencjalnych ograniczeń aparatury wystawionej na wpływ słonej, morskiej wody będącej w ciągłym ruchu. Czy występujące w wodzie zanieczyszczenia także mogą mieć wpływ na funkcjonowanie wyłączników?

Są to warunki środowiskowe, na których oddziaływanie aparatura elektryczna jest rzadko eksponowana w praktyce. Mgr. inż. Rainer Lumme, menadżer działu "Extreme" steute: "Celem tych testów było wystawienie urządzeń na warunki tak ekstremalne, żeby wykroczyć poza zakres wszelkich badań wymaganych przez akredytowane jednostki certyfikujące. Pozwoli nam to lepiej poznać wszelkie potencjalne słabe punkty."

Opisywane testy zostały już zakończone. Ostateczny raport IFAM nie jest jeszcze dostępny, ale urządzenia, po roku ekspozycji na oddziaływanie słonej wody i mgły, wróciły do firmy steute, gdzie przeprowadzono kilka wstępnych testów funkcjonalnych. Ujawniły one, że wszystkie testowane typoszeregi wyłączników są odporne na oddziaływanie wody morskiej i że nadal prawidłowo funkcjonują. Nawet etykiety i naniesione laserowo napisy są nadal czytelne. Odpowiednio wstępnie przygotowane i polakierowane proszkowo obudowy, na przykład wyłączników nożnych, są nadal w bardzo dobrym stanie, a inne podzespoły, takie jak moduły zestyków, trzpienie i osie pedałów są również wolne od korozji. Jest to dowód na wysoką jakość powłok powierzchniowych, jak i uszczelnień.

Firma steute zapozna się szczegółowo z wynikami testów IFAM, gdy tylko będą dostępne. Zostaną one wykorzystane do dalszej optymalizacji istniejących typoszeregów urządzeń, a także do opracowania nowych produktów "Extreme". Rainer Lumme: "Mamy teraz potwierdzenie, że tworzywa sztuczne, których używamy w naszych obudowach i napędach, są całkowicie dostosowane do ekstremalnych wymagań, dlatego zintensyfikujemy nasze wysiłki, aby zastąpić metale tworzywami sztucznymi - także w przypadku najcięższych typoszeregów naszych urządzeń".

 

Pliki:
instytut ifam testuje aparaturę sterowniczą w wykonaniu "extreme" / testy urządzeń odpornych na korozję na morzu północnym!.pdf
22109-04_PR_Extreme_IFAM_Helgoland__DSC0121.jpg
« powrót