Zastosowanie

Zastosowanie

Czujniki zbiegania taśmy przenośników stosuje się w urządzeniach do transportu bliskiego. Zamontowane po dwóch stronach przenośnika nadzorują poprawność biegu taśmy, której niekontrolowany zbieg, wywołany nierównomiernym załadunkiem transportowanego materiału, czy też zanieczyszczeniem kół pasowych lub odchylających, mógłby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia przenośnika i osłon ochronnych.

Budowa i sposób działania

Czujniki zbiegania taśmy przenośników są przełączane wówczas, gdy zakłócona zostaje prostoliniowość biegu taśmy. W zależności od wprowadzonych w danym zakładzie rozwiązań, wygenerowany w ten sposób sygnał może powodować zatrzymanie przenośnika lub uruchomienie systemu automatycznej korekcji jego biegu, a także włączenie sygnalizacji akustycznej i świetlnej. Czujniki powinny być montowane po obu stronach przenośnika, w pobliżu kół pasowych i odchylających.

Wszystkie czujniki zbiegania taśmy mają zestyki rozwierne z otwarciem wymuszonym, a czujniki serii ZS mogą być wyposażone w blokadę mechaniczną. W tym przypadku po przechyleniu dźwigni czujnika zestyki rozwierne otwierają się i pozostają w tej pozycji do czasu naciśnięcia przycisku odblokowania znajdującego się na obudowie (dostępne są też wersje odblokowywane kluczykiem). Dzięki takiemu rozwiązaniu niemożliwy jest automatyczny restart przenośnika. Wszystkie czujniki mają oznaczenie CE, zgodnie z Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE.

Produkty »

Kontrola poprawności biegu taśmy
Urządzenie w stanie przełączonym