Miniaturowe wyłączniki krańcowe

Miniature limit switches are used, for example, in control, regulation, precision engineering and on appliances, as well as motor vehicles. Minimum space requirement, high switching capacity and robust design are some of the many advantages of these miniature limit switches.

C 50
 • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
 • Przełączanie powolne
 • Maks. 2 zestyki
 • Zestyk rozwierny o działaniu wymuszonym
 • Przedział kablowy
Miniaturowe wyłączniki krańcowe C 50
C 500
 • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
 • Przełączanie powolne
 • Maks. 2 zestyki
 • Zestyk rozwierny o działaniu wymuszonym
 • Przedział kablowy
Miniaturowe wyłączniki krańcowe C 500
ES 50
 • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
 • Przełączanie powolne
 • Maks. 2 zestyki
 • Zestyk rozwierny o działaniu wymuszonym
 • Przedział kablowy
Miniaturowe wyłączniki krańcowe ES 50