Standardowe przyciski i osprzęt tablicowy

Osprzęt tablicowy serii ES 14 jest przeznaczony do wykorzystania w tablicach rozdzielczych, panelach sterowania, panelach sterowania oburęcznego i bezpośrednio na maszynach, bez dodatkowej zabudowy. Urządzenia służą do ręcznego sterowania procesami produkcyjnymi oraz do awaryjnego zatrzymania pracy maszyny lub linii produkcyjnej.

Dostępne są przyciski, przełączniki selekcyjne (także kluczykowe) oraz grzybkowe przyciski awaryjne.

Przyciski awaryjne podłącza się do obwodów bezpieczeństwa maszyny lub instalacji przemysłowej. Spełniają one wymagania normy EN 60204-1.

ES 14
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Przełączanie powolne
  • Maks. 2 zestyki
  • Otwory montażowe zgodne z EN 50047
  • Przewód
Standardowe przyciski i osprzęt tablicowy ES 14