Zastosowanie

Zastosowanie

Wyłączniki kontrolujące napięcie linek lub pasów napędowych stosowane są m.in. w systemach transportu bliskiego oraz rolowanych bramach automatycznych.

Budowa i sposób działania

Wyłączniki kontrolujące napięcie linek lub pasów napędowych są normalnie załączone. W przypadku poluzowania lub pęknięcia monitorowanej linki/paska dźwignia wyłącznika zostaje zwolniona i wówczas wyłączany jest napęd maszyny albo urządzenia. Dodatkowo, może zostać uruchomiona sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa, informująca o awarii.

Wszystkie wyłączniki prezentowane w tym rozdziale mają oznaczenie CE, zgodnie z Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE.

Produkty »

Kontrola napięcia pasa napędowego
Wyłącznik w stanie zwolnionym po pęknięciu pasa napędowego