Zastosowanie

Zastosowanie

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego odgrywają w przemyśle bardzo istotną rolę w dialogu człowiek-maszyna. Są one, przykładowo, stosowane w systemach transportu bliskiego, m.in. przy przenośnikach taśmowych. Po pociągnięciu linki przez operatora maszyna lub przenośnik są bezzwłocznie zatrzymywane.

Wszystkie wyszczególnione w tym rozdziale urządzenia spełniają wymagania nowej (zharmonizowanej z dyrektywą 98/37/EC) normy EN ISO 13850, dotyczącej m.in. aspektów funkcjonalnych oraz założeń konstrukcyjnych dla urządzeń zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej.

Budowa i sposób działania

W przypadku wyłączników linkowych zatrzymania awaryjnego sygnał zatrzymania maszyny czy przenośnika taśmowego może zostać zainicjowany z każdego punktu, przez który przebiega linka. Jest ona bezpośrednio sprzężona z zestykiem rozwiernym wyłącznika. Urządzenia są przygotowywane do pracy przez wstępne naciągnięcie linki, kiedy to zestyk zwierny zostaje otwarty, a rozwierny zamknięty. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest także wykrycie pęknięcia linki. W rozdziale „Akcesoria“ prezentowane są podzespoły służące do przygotowania kompletnego systemu zatrzymania awaryjnego.

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego nie posiadające blokady VD lub VS nie spełniają wymagań normy EN ISO 13850. Spełnienie ich jest możliwe, jednak wymaga to wdrożenia odpowiednich procedur kontrolnych oraz rozwiązań technicznych w układzie sterowania maszyny.

W ofercie znajdują się urządzenia o jedno- i dwustronnej zasadzie działania. Długość linki, ilość zestyków i miejsce montażu (w środku lub na jednym z końców systemu) stanowią główne założenia, które muszą zostać uwzględnione przy doborze wyłącznika.

Wszystkie wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego mają oznaczenie CE, zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/EC.

Produkty »

Montaż na wysokości głowy
Montaż na wysokości dłoni
Montaż na wysokości stóp
Montaż przy walcarce
Montaż przy przenośniku rolkowym
Zabezpieczenie dookólne maszyny