Zastosowanie

Zastosowanie

Wyłączniki linkowe przeznaczone są do takich zastosowań jak uruchamianie i wyłączanie urządzeń oraz otwieranie i zamykanie drzwi, bram i barier o napędzie elektrycznym.

Budowa i sposób działania

Wszystkie wyłączniki linkowe są przełączane poprzez pociągnięcie linki. Dostępne są wersje mono- i bistabilne. Zestyki w wyłącznikach monostabilnych po puszczeniu linki wracają do stanu wyjściowego, natomiast urządzenia bistabilne opierają się na zasadzie działania ”włącz/wyłącz” – powrót zestyków do pozycji wyjściowej następuje dopiero po ponownym pociągnięciu linki.

Istotną cechą wyłączników linkowych jest możliwość ich mocowania zarówno na ścianach, jak i na stropie.

Wszystkie wyłączniki linkowe prezentowane w tym rozdziale mają oznaczenie CE, zgodnie z Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE.

Produkty »

Otwieranie bramy automatycznej - montaż na wysięgniku
Otwieranie bramy automatycznej – montaż na stropie