Certyfikaty

Ex ZS 71ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 71 1Ö/1S VD / 100 N - 3m
Nr katalogowy: 1189317 (Nr. katalogowy stary: 71041312)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 71 2Ö VD / 100 N - 3m
Nr katalogowy: 1189325 (Nr. katalogowy stary: 71541303)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 71 1Ö/1S VD-A / 100 N - 3m
Nr katalogowy: 1189318 (Nr. katalogowy stary: 71041313)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 71 2Ö VD-A / 100 N - 3m
Nr katalogowy: 1189335 (Nr. katalogowy stary: 71541304)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 71 1Ö/1S WVD / 100 N - 3m
Nr katalogowy: 1189321 (Nr. katalogowy stary: 71042307)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 71 2Ö WVD / 100 N - 3m
Nr katalogowy: 1189336 (Nr. katalogowy stary: 71542311)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 71 1Ö/1S WVD-A / 100 N - 3m
Nr katalogowy: 1189324 (Nr. katalogowy stary: 71042308)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 71 2Ö WVD-A / 100 N - 3m
Nr katalogowy: 1189338 (Nr. katalogowy stary: 71542312)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 73ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 73 1Ö/1S VD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: 1048127 (Nr. katalogowy stary: 73041303)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 73 1Ö/1S VD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: 1177689 (Nr. katalogowy stary: 73041306)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 73 2Ö VD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: 1182417 (Nr. katalogowy stary: 73541301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 73 2Ö VD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: 1182418 (Nr. katalogowy stary: 73541302)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 73 1Ö/1S WVD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: 1048158 (Nr. katalogowy stary: 73042302)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 73 1Ö/1S WVD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: 1183019 (Nr. katalogowy stary: 73042318)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 73 2Ö WVD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: 1182048 (Nr. katalogowy stary: 73542304)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 73 2Ö WVD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: 1180514 (Nr. katalogowy stary: 73542302)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 75 1Ö/1S VD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: 1048304 (Nr. katalogowy stary: 75041301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 1Ö/1S VD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: Na życzenie (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 2Ö/2S VD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: 1048357 (Nr. katalogowy stary: 75341301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 2Ö/2S VD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: 1053548 (Nr. katalogowy stary: 75341306)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 4Ö VD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: Na życzenie (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 4Ö VD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: 1189862 (Nr. katalogowy stary: 75942303)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 1Ö/1S WVD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: 1048318 (Nr. katalogowy stary: 75042301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 1Ö/1S WVD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: 1185780 (Nr. katalogowy stary: 75042304)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 2Ö/2S WVD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: 1048370 (Nr. katalogowy stary: 75342301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 2Ö/2S WVD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: 1048393 (Nr. katalogowy stary: 75342920)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 4Ö WVD / 295-390 N - 3m
Nr katalogowy: 1182047 (Nr. katalogowy stary: 75942302)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 4Ö WVD / 120-180 N - 3m
Nr katalogowy: Na życzenie (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 GórnictwoATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 75 W 2Ö/2Ö VD Mining
Nr katalogowy: 1185448 (Nr. katalogowy stary: 75941912)
CCCOBAC
Ex ZS 80ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 80 1Ö/1S WVD - 3m
Nr katalogowy: 1181373 (Nr. katalogowy stary: 72042301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 80 1NC/1NO WVD - 3m JPEx
Nr katalogowy: 1456123 (Nr. katalogowy stary: –)
Ex ZS 80 2Ö WVD - 3m
Nr katalogowy: 1182490 (Nr. katalogowy stary: 72542301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 80 2NC WVD - 3m JPEx
Nr katalogowy: 1456125 (Nr. katalogowy stary: –)
Ex ZS 73 SATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 73 S 1Ö/1S VD - 3m
Nr katalogowy: 1178045 (Nr. katalogowy stary: 73030301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 73 S 2Ö VD - 3m
Nr katalogowy: 1180510 (Nr. katalogowy stary: 73530301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 SATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 75 S 1Ö/1S VD - 3m
Nr katalogowy: 1051584 (Nr. katalogowy stary: 75030301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 S 2Ö/2S VD - 3m
Nr katalogowy: 1173241 (Nr. katalogowy stary: 75330301)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 S 4Ö VD - 3m
Nr katalogowy: Na życzenie (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXCCCEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 S 2Ö VD - 3m
Nr katalogowy: 1261507 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXEACIECExINMETROcCSAus
Ex ZS 75 S GórnictwoATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 75 S 2Ö VD-de (Górnictwo)
Nr katalogowy: 1185446 (Nr. katalogowy stary: 75530902)
CCCOBAC
Ex ZS 90 SATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 90 S 2Ö/2S VD - 3m
Nr katalogowy: 1184968 (Nr. katalogowy stary: 76430301)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex ZS 92 SATEXCCCEACIECExINMETROcCSAusOBAC 
Ex ZS 92 S 22 VD F
Nr katalogowy: 1326899 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXIECEx
Ex ZS 92 S 22 VD F -30°C
Nr katalogowy: 1418579 (Nr. katalogowy stary: –)
ATEXIECEx