NASZE MEDITEC PRODUKTY
Intuicyjne systemy sterowania dla urządzeń medycznych


Produkty

Meditec

Czy to w diagnostyce, na sali operacyjnej, czy w gabinecie zabiegowym, aparatura medyczna musi być sterowana intuicyjnie, tak żeby operator mógł w pełni skoncentrować się na pacjencie.

Na tej bardzo wymagającej płaszczyźnie dialogu człowiek-maszyna steute posiada bogate doświadczenie. Dział biznesowy Meditec zajmuje się nie tylko produkcją standardowych typoszeregów sterowników nożnych i ręcznych do urządzeń medycznych, ale także całego szeregu "szytych na miarę" manipulatorów dla bardzo złożonych (często także bezprzewodowych) rozwiązań, stosowanych np. w chirurgii oka.

Wszystkie urządzenia sterujące steute przeznaczone do współpracy z aparaturą medyczną spełniają najwyższe standardy ergonomii i dostępności. Są produkowane zgodnie z EN ISO 13485 ("Systemy zarządzania jakością dla wyrobów medycznych").

steute Meditec na targach Medica 2017 / Kilka urządzeń medycznych – jeden sterownik
Video „Zintegrowane sterowanie w sali operacyjnej“
Video “Intuicyjne systemy sterowania do aparatury medycznej”