Bezprzewodowe sterowniki nożne Meditec

Przez ponad dekadę dział steute Meditec pracował nad rozwojem systemów sterowania wykorzystujących technologię radiową do przesyłania sygnałów sterujących. "steute Wireless" to technologia zdalnego sterowania, która może być używana ze wszystkimi typami aparatury medycznej i która jest dostosowana do specjalnych wymagań w tej dziedzinie. Transmisja odbywa się na uniwersalnym, ogólnie dostępnym paśmie 2.4 GHz i charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii. Ponadto oferuje wiele funkcji bezpieczeństwa, umożliwiając np. obsługę kilku systemów bezprzewodowych w obrębie jednej strefy lub sygnalizowanie, że urządzenie sterujące znalazło się poza strefą roboczą. Komunikacja bezprzewodowa poprawia komfort ergonomiczny (ponieważ sterownik nożny można ustawiać w dowolnym miejscu), a także higienę.

Bezprzewodowe sterowniki nożne: Linia produktów Wireless obejmuje bezprzewodowe sterowniki nożne do współpracy z różnymi rodzajami aparatury medycznej. Technologia radiowa jest obecnie wykorzystywana w prawie wszystkich projektach "Custom" prowadzonych przez dział steute Meditec, a także w wielu urządzeniach z linii "Classic".

Bezprzewodowe sterowanie ręczne: Pożądane funkcje można również uruchamiać za pomocą klawiatury membranowej zintegrowanej w pilocie obsługiwanym jedną ręką. Także i w tym przypadku firma steute opracowuje nie tylko urządzenia przeznaczone do produkcji seryjnej , ale również oferuje niestandardowe rozwiązania.

Odbiorniki bezprzewodowe: Kompletny interfejs człowiek-maszyna dla urządzeń medycznych obejmuje sterownik nożny lub ręczny oraz kompaktowy odbiornik radiowy. Odbiorniki są wyposażone w interfejs szeregowy, cyfrowe wyjścia sterujące i dwa dodatkowe cyfrowe wyjścia walidacyjne. Odbiorniki były projektowane z myślą o wymaganiach związanych ze sprzętem medycznym i ‒ podobnie jak same sterowniki bezprzewodowe ‒ mają wszystkie niezbędne certyfikaty.