Blokady elektromagnetyczne bezpieczeństwa

W przeciwieństwie do konwencjonalnych wyłączników bezpieczeństwa, blokady elektromagnetyczne mają dodatkowy mechanizm blokujący, który utrzymuje urządzenie ochronne w pozycji zablokowanej do czasu, aż niebezpieczne ruchy lub funkcje maszyny ustaną.

Coraz częściej stosuje się również blokady elektromagnetyczne w celu zapobieżenia zatrzymaniu procesu roboczego w przypadku nieplanowanego otwarcia drzwi lub pokrywy ochronnej. Przyczynia się to do zwiększenia wydajności i pozwala uniknąć np. długich, powtórnych uruchomień maszyny lub kilku powiązanych ze sobą instalacji produkcyjnych. W tym przypadku skupiamy się zatem w mniejszym stopniu na bezpieczeństwie maszyn, a bardziej na niezawodności procesu.

Blokady elektromagnetyczne bezpieczeństwa firmy steute spełniają wymagania odnośnych norm bezpieczeństwa maszyn. Oprócz serii STM, przeznaczonej do zastosowań ogólnych, kilka serii urządzeń jest dedykowanych do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem gazów i/lub pyłów.

W połączeniu z przekaźnikami bezpieczeństwa lub sterownikami z funkcją bezpieczeństwa, blokady elektromagnetyczne steute uzyskują SIL 3 zgodnie z EN 62061 i PL e zgodnie z EN ISO 13849-1.