Czujniki zbiegania taśmy przenośników

Gdy materiały sypkie nie są równomiernie zasypywane na taśmę przenośnika, lub gdy bębny napędowe lub zdawcze zabrudzą się, może dojść do zbiegania taśmy w bok i w efekcie doprowadzić do jej uszkodzenia.

Aby temu zapobiec, po obu stronach taśmy przenośnika montuje się czujniki zbiegania. Monitorują one bieg taśmy i przekazują sygnał, gdy dochodzi do jej zbiegania na którąś stronę. System przenośnikowy jest wtedy zatrzymywany lub włączany jest automatyczny system korekcji biegu taśmy. Mogą być też uruchomione dodatkowe alarmy, świetlne i dźwiękowe. 

Ze względu na warunki otoczenia, w jakich transportowane są materiały sypkie, czujniki muszą mieć bardzo wytrzymałą konstrukcję mechaniczną, szczelną obudowę i często być także przystosowane do pracy w ekstremalnej temperaturze. W wielu aplikacjach konieczne jest zastosowanie wersji przeciwwybuchowych urządzeń.

Oferta steute obejmuje kilka typoszeregów czujników zbiegania taśmy w metalowych obudowach i o wysokim stopniu ochrony (IP6X). Różnią się one m.in. rozmiarami, metodą odblokowania (dźwignia, przycisk) i zakresem temperatury roboczej (od -40 °C do + 100 °C).