Nasza definicja "Extreme"

Gorąco, zimno, wilgoć, wibracje, korozja: w naszym otoczeniu mogą występować bardzo niekorzystne warunki, w których standardowa aparatura łączeniowa nie będzie funkcjonować prawidłowo, nawet na krótką metę. W związku z tym zaprojektowaliśmy szereg urządzeń, które są w stanie pracować w ekstremalnych warunkach, nawet przez długi czas. Odniosły one duży międzynarodowy sukces, w związku z czym pod koniec 2010 roku postanowiliśmy stworzyć dedykowaną im, całkowicie nową grupę asortymentową. Jej nazwa mówi sama za siebie: 'Extreme'

Urządzenia o specjalnym stopniu ochrony

Zastosowanie

W wielu gałęziach przemysłu można spotkać się z dużą wilgotnością.  Znaczna część maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym jest regularnie myta przy użyciu myjek wysokociśnieniowych. W technice okrętowej oraz w zastosowaniach morskich urządzenia są narażone na oddziaływanie wody morskiej.  Myjnie oraz przenośniki taśmowe pracujące na wolnym powietrzu - to kolejne dobre przykłady takich miejsc. Dla tego typu zastosowań steute oferuje wysokiej jakości wyłączniki i czujniki o stopniu ochrony IP66, IP68 i IP69. Oferta obejmuje wyłączniki pozycyjne i krańcowe, wyłączniki nożne, wyłączniki linkowe oraz czujniki bezpieczeństwa. "Wypróbowane i przetestowane" w ekstremalnych warunkach.

Stopień ochrony IP66 zgodnie z IEC/EN 60529

Wiele urządzeń ze standardowej oferty steute ma stopień ochrony IP65 lub IP67, zgodnie z normą IEC/EN 60529. Ponadto, dostępne są wersje lepiej zabezpieczone przed pyłem i wilgocią, m.in. o stopniu ochrony IP66. Podczas testów urządzenia są traktowane silnym strumieniem wody w ilości ok. 100 litrów na minutę, z odległości od 2,5 do 3 metrów, z różnych kierunków. Średnica dyszy wynosi 12,5 mm, a test trwa minimum 3 minuty.

Stopień ochrony IP69 zgodnie z IEC/EN 60529

Testy na stopień ochrony IP69 polegają na poddaniu badanego urządzenia oddziaływaniu strumienia gorącej wody o temperaturze 80 °C , kierowanego z różnych kierunków pod ciśnieniem 100 bar. Gwarantuje to, że urządzenie wytrzyma proces czyszczenia myjką ciśnieniową, bez utraty swojej funkcji.

Takie wymagania wywodzą się m.in. z firm produkujących pojazdy i maszyny specjalne (np. budowlane), które są często czyszczone w taki właśnie sposób. Urządzenia o stopniu ochrony IP69 mogą być także stosowane w przemyśle spożywczym w strefach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, gdzie do czyszczenia używa się myjek wysokociśnieniowych lub parowych.

steute oferuje szeroką gamę wyłączników i czujników w wersji IP69, włączając w to wyłączniki nożne i linkowe, a także czujniki bezpieczeństwa - BZ 16, RC Si M30 i RC Si 56. Te ostatnie urządzenia są przeznaczone do pracy w aplikacjach bezpieczeństwa do PL »e« zgodnie z EN ISO 13849-1 lub SIL CL 3 zgodnie z EN 62061.

Aparatura łączeniowa NN do pracy w niskich temperaturach

Zastosowanie

Nie jest oczywiste, że wyłącznik będzie pracował poprawnie w tempraturze -20, -40 lub nawet -60 °C. Przeciwnie - należy wziąć pod uwagę szereg założeń konstrukcyjnych, które będą to umożliwiać. steute opracowało kilka typoszeregów urządzeń przeznaczoncyh do pracy w niskich temperaturach - czujniki magnetyczne, wyłączniki krańcowe, czujniki zbiegania taśmy przenośników i wyłączniki linkowe. Tego rodzaju podzespoły pracują w niskotemperaturowych chłodniach, ale też znajdują zastosowanie w kolejkach linowych i w systemach przenośników taśmowych w przemyśle wydobywczym.

Zimno

Komora klimatyczna w laboratorium steute umożliwia przeprowadzenie testów w temperaturach sięgających  -60 °C. Urządzenia przeznaczone do pracy w temperaturze do -40 °C, jak np. czujniki RC M20, są przeznaczone do pracy zarówno w niskotemperaturowych chłodniach, jak też na wolnym powietrzu, w zimniejszych strefach klimatycznych.

Aparatura łączeniowa NN do pracy w wysokich temperaturach

Zastosowanie

Huty stali, szkła czy odlewnie: jest wiele miejsc, gdzie wyłączniki i czujniki są wystawione na oddziaływanie wysokich temperatur. steute opracowało kilka typoszeregów urządzeń przeznaczonych do ciągłej pracy w temperturze dochodzącej do +180 °C. Są to wyłączniki nożne, wyłączniki krańcowe, czujniki magnetyczne i czujniki magnetyczne bezpieczeństwa. Szczególne wyzwanie stanowiło opracowanie aparatury przeznaczonej do pracy w tropikach, a więc odpornej na wysokie temperatury w połączeniu z wysoką wilgotnością. Takie warunki bardzo szybko okazują się zabójcze dla standardowych urządzeń, ale nie tych wyprodukowanych przez steute: specjalna technologia uszczelnień czyni je odpornymi na wilgoć.

Gorąco

W steute urządzenia są testowane w temperaturach dochodzących do +200 °C . Jest to wymagane nie tylko przez sektor technologiczny, ale również przez przemysł stalowy i szklany. Gorąco często łączy się  z wysoką wilgotnością. Z tego względu kryterium odporności na warunki tropikalne jest często poruszane w przypadku doboru odpowiednich wyłączników czy czujników.

Aparatura łączeniowa NN odporna na korozję

Zastosowanie

Kryteria stawiane wyłącznikom i czujnikom przeznaczonym do pracy w warunkach morskich są jasno określone: urządzenia te muszą być w stanie  pracować bezawaryjnie przez długi czas w warunkach sprzyjających korozji, przy jednoczesnym oddziaływaniu wiatru i fal morskich. Przykładowo, warunki takie spełniają czujniki bezpieczeństwa HS SI 4, czujniki RC SI M30, wyłączniki pozycyjne ES 13 W oraz wyłączniki serii ES 95 "offshore". Wymienione urządzenia spisują się świetnie na morskich platformach wiertniczych i farmach wiatrowych, a także na statkach i okrętach podwodnych.

Test słonej mgły

Odporność na oddziaływanie słonej wody odbywa się w oparciu o normy IEC/EN 60068-2-52/GL/(cykliczny test słonej mgły). Zgodnie z wymaganiami »Germanischer Lloyd« egzemplarze testowe są opryskiwane słoną wodą w czterech cyklach po dwie godziny każdy i następnie przechowywane w temperaturze +40 °C  przez siedem dni. Wyłączniki i czujniki zaprojektowane z myślą o pracy na otwartym morzu (np. wyłączniki pozycyjne serii ES 95), muszą przejść pomyślnie taki test.

Aparatura łączeniowa NN odporna na udary mechaniczne i wibracje

Zastosowanie

Pomysł na stworzenie takiej linii produktów powstał przy okazji zapytania od jednego z klientów. Poszukiwał on czujnika bezpieczeństwa do rozpoznawania pozycji klapy zamontowanej w pobliżu maszynowni na statku. Problem stanowiło to, że standardowe czujniki szybko odmawiały posłuszeństwa w wyniku oddziaływania wibracji pochodzących z silnika diesla. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie odpornego na wibracje czujnika wykorzystującego efekt Hall'a.

Obecnie oferta aparatury odpornej na wibracje została rozszerzona o przeciwwybuchowe wersje czujników i mikrołączników. Rozszerzono także pole zastosowań tych urządzeń: w maszynach pakujących oraz zakładach przetwórczych podzespoły elektryczne są także narażone na wibracje, które nie powinny wpływać niekorzystnie na ich żywotność.

Aparatura łączeniowa NN w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

Test udarowy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

Norma EN 60079-0 wskazuje na wymagania dotyczące testów odporności mechanicznej aparatury łączeniowej przeznaczonej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. W rozdziale 26.4.2 opisany jest standardowy test odporności udarowej. W przypadku tej próby stalowy, masywny element spada na testowane urządzenie z określonej wysokości.

Wszystkie urządzenia steute przeznaczone do pracy w strefach 1 i 2 (zagrożenie wybuchem gazów) oraz 21 i 22 (zagrożenie wybuchem pyłów) przeszły pozytywnie ten test.