Nadajniki uniwersalne

Uniwersalne nadajniki z oferty Wireless firmy steute umożliwiają integrację różnych typów wyłączników i czujników w środowisku sWave®.

Urządzenie RF 96 ST zostało opracowane jako zewnętrzny nadajnik dla czujników indukcyjnych serii RF IS. Zapewnia on jednocześnie podłączonemu czujnikowi zasilanie bateryjne. Ten uniwersalny nadajnik może być wyzwalany przez czujnik RF IS, a także za pośrednictwem zewnętrznego styku bezpotencjałowego. Okablowanie zasilające i sygnałowe jest całkowicie wyeliminowane.

Nadajnik jest również dostępny w wersji Ex, do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (strefy Ex 1 i 21).

Drugi typoszereg nadajników uniwersalnych umożliwia podłączenie do czterech urządzeń zewnętrznych, takich jak np. przełączniki krzywkowe w obrabiarkach. Pod warunkiem, że nie wymagają one własnego źródła zasilania. Ten nadajnik umożliwia prostą i bezobsługową transmisję sygnałów sterujących np. z wyłączników zainstalowanych na ruchomych częściach maszyn ‒chwytakach, narzędziach czy obrotowych stołach roboczych. Zwiększa to możliwości maszyny, a jednocześnie upraszcza jej budowę.