Wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa służą do monitorowania położenia drzwi, pokryw, osłon i klap ochronnych. Po otwarciu, zdjęciu lub odsunięciu zabezpieczenia wyłącznik przekazuje sygnał do modułu bezpieczeństwa lub sterownika z funkcjami bezpieczeństwa. Wówczas następuje natychmiastowe wyłączenie maszyny lub zatrzymanie jej niebezpiecznych ruchów.

Z myślą o takich zastosowaniach steute produkuje wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem (zworą). Nadają się one idealnie do współpracy z osłonami, które przesuwają się na boki, obracają lub mogą być całkowicie usunięte. Łączniki są dostępne z różnymi kodowanymi aktywatorami, w tym w wersjach dla małego promienia ruchu.

steute wytwarza także kontakty drzwiowe z funkcją przymusowego rozwarcia styków, przeznaczone do pracy w dźwigach osobowych i towarowych. Są one zaprojektowane analogicznie do wyłączników bezpieczeństwa i monitorują zamykanie i zaryglowanie drzwi szybowych.

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Wyłączniki zawiasowe bezpieczeństwa

Kontakty drzwiowe z funkcją bezpieczeństwa

Wyłączniki zawiasowe bezpieczeństwa

Specjalną odmianę tego typu asortymentu produktów stanowią wyłączniki zawiasowe bezpieczeństwa. Wykorzystuje się je do kontroli zamknięcia drzwi lub osłon wyposażonych w zawiasy. Ponieważ są one montowane po tej samej stronie drzwi co zawiasy, nie ma potrzeby prowadzenia okablowania po samych drzwiach, nie ma też na nich zamontowanego aktywatora, jak ma to miejsce w przypadku standardowych wyłączników bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wyłączniki zawiasowe nie są wrażliwe na opadanie drzwi, a także są całkowicie odporne na przenikanie do środka zanieczyszczeń. Są one też bardzo trudne do zmanipulowania.

Bezpieczeństwo maszyn i ochrona przeciwwybuchowa

Linia produktów "Extreme" firmy steute zawiera kilka typoszeregów wyłączników bezpieczeństwa przeznaczonych do pracy w środowisku agresywnym oraz w strefach zagrożonych wybuchem gazów i/lub pyłów. Przykładowo, kontakty drzwiowe z funkcją przymusowego rozwarcia styków są również dostępne w wersjach Ex i Extreme. Urządzenia te w spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej, a także Dyrektywy ATEX.

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa i bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa stanowią alternatywę dla wyłączników bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem (zworą). Oferta steute obejmuje także odpowiednie moduły przekaźnikowe bezpieczeństwa.