Wyłączniki i czujniki dla przemysłu stoczniowego i technologii portowej

Wymagania dotyczące wykorzystywanych współcześnie łączników i czujników przemysłowych stale rosną, a to ze względu na coraz większą złożoność obszarów ich wykorzystania. W przemyśle stoczniowym i technologii portowej warunki środowiskowe są szczególnie trudne i standardowe urządzenia szybko osiągają granice swoich możliwości. Jako niezawodny partner, mający bliski kontakt ze swoimi klientami, byliśmy w stanie rozpoznać i rozwiązać ten problem już dość dawno. Opracowaliśmy produkty, które doskonale sprawdzają się w tak trudnych warunkach. Zanim nasze nowe łączniki czy czujniki zostaną wprowadzone na rynek, muszą udowodnić swoją niezawodność, przechodząc nieraz bardzo wymyślne testy eksploatacyjne w terenie. Opracowana przez nas „Ocena produktów przeznaczonych do zastosowań morskich” pomaga także naszym klientom znaleźć urządzenia najlepiej pasujące do ich indywidualnych potrzeb.

Badania w warunkach laboratoryjnych

Stopnie ochrony i testy mgły solnej

Istnieje kilka standardów przemysłowych, które można wykorzystać do testowania odporności sprzętu elektrycznego na korozję . Zaczyna się od prostych testów w mgle solnej zgodnie z normą DIN EN ISO 9227, a kończy na testach cyklicznych (zgodnie z IEC/EN 60068-2-52), które mogą trwać wiele tygodni. W wyżej wymienionych normach zdefiniowane jest jednolite środowisko laboratoryjne, umożliwiające uzyskanie powtarzalnych, a zatem porównywalnych wyników. Niestety rzadko istnieje tu bezpośredni związek z faktycznymi warunkami środowiskowymi, w których urządzenia będą pracować. Z tego powodu niektóre organy klasyfikacyjne, takie jak DNV-GL, pracują według własnych standardów.

Stopnie ochrony są określone m.in. w normie IEC/EN 60529. Definicje odnoszą się między innymi do ochrony znajdujących się pod napięciem przewodów przed kontaktem z wodą lub jej wnikaniem. Praktycznie stosowane stopnie ochrony dla zastosowań morskich zaczynają się od IP65. Jednym z przykładów testów, jakim poddawane są wyłącznie fabrycznie nowe urządzenia, to test na stopień ochrony IP66. Badane łączniki lub czujniki spryskiwane są z różnych kierunków wodą dostarczaną przez dyszę o wydajności 100 l na minutę, z odległości od 2,5 do 3 metrów. Średnica strumienia wody wynosi 12,5 mm, a czas trwania testu to co najmniej 3 minuty. Wiele produktów steute Extreme ma stopień ochrony mieszczący się pomiędzy IP65 a IP69, a jednocześnie poddane zostały one dodatkowym testom na oddziaływanie mgły solnej. Wysoki stopień ochrony i pozytywne wyniki testów w słonym środowisku stanowią podstawowe kryteria wyboru urządzeń przeznaczonych do zastosowania w środowisku morskim.

Próby terenowe w rzeczywistych warunkach morskich na wyspie Helgoland na Morzu Północnym

Testowanie w rzeczywistych warunkach

Laboratoryjne testy mgły solnej nie mogą w pełni odwzorować długoterminowego oddziaływania warunków panujących w realnym środowisku morskim. Dzieje się tak między innymi dlatego, że naprężenia korozyjne powłok ochronnych będą się w obu przypadkach różnić. Właśnie dlatego firma steute wdrożyła, oprócz prób laboratoryjnych, także własne, długoterminowe testy w realnych, i przez to znacznie bardziej wymagających, warunkach morskich. Tutaj oceniane są stopień ochrony, prawidłowe funkcjonowanie urządzeń oraz ich odporność na korozję w długim okresie.

W pierwszej fazie testów, trwającej od września 2017 do września 2018 (łącznie 8400 godzin), różne łączniki i czujniki oferowane przez dział Extreme firmy steute zostały wystawione na oddziaływanie realnych warunków morskich. Wybrane do prób urządzenia umieszczono 1 metr nad powierzchnią wody w „strefie rozbryzgu”. Pod koniec tej fazy testów oceniono stopień i charakter korozji oraz poprawność działania urządzeń. W ten sposób stworzono nową, testową wartość porównawczą ‒ „zgodną z typowymi warunkami klimatycznymi w zakładzie Helgoland na Morzu Północnym w ciągu jednego roku”.

Wyniki testów terenowych zostały wykorzystane do ostatecznego określenia stopnia przydatności poszczególnych produktów dla sektora morskiego.

Ocena stopnia przydatności produktów do pracy w środowisku morskim

Aby uprościć wybór odpowiedniego urządzenia, nasze łączniki i czujniki zostały ocenione pod kątem dwóch różnych typów środowiska morskiego:

  • Przydatność do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (np. w maszynowni)
  • Przydatność do pracy na zewnątrz (np. pokład, dźwigi, porty)

Ważnymi kryteriami oceny były tutaj odporność na korozję, stopień ochrony oraz wrażliwość na różne zabrudzenia, w zależności od pełnionych funkcji.

Następnie przełożyliśmy wyniki tej oceny na cztery kategorie przydatności (wysoce zalecane, zalecane, odpowiednie i warunkowo odpowiednie). Kategorie te są dodatkowo podkreślone na listach produktów za pomocą łatwo rozpoznawalnych znaków.

Wysoce zalecane

Zalecane

Odpowiednie

O ograniczonej przydatności

Przykłady zastosowań

Hak kotwiczący do lin okrętowych

Uruchamianie haka kotwiczącego wyłącznikiem nożnym Ex

Sterowanie ramieniem załadowczym

Monitorowanie pozycji ramienia załadowczego za pomocą bezprzewodowych wyłączników pozycyjnych Ex

Czujnik zbiegania taśmy zamontowany przy przenośniku taśmowym

Monitorowanie położenia taśmy przenośnika za pomocą wytrzymałego czujnika w wykonaniu Extreme

Wyłącznik linkowy bezpieczeństwa przy przenośniku taśmowym

Funkcja zatrzymania awaryjnego dostępna wzdłuż przenośnika taśmowego dzięki linkowemu wyłącznikowi bezpieczeństwa

Produkty Extreme dla przemysłu stoczniowego i technologii portowej

Produkty Ex dla przemysłu stoczniowego i technologii portowej

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?

Skontaktuj się z nami!

Piotr Leśkiewicz
Dyrektor ds. sprzedaży
steute Polska

+48 501 222 208
piotr.leskiewicz@steute.pl