Wyłączniki linkowe i wyłączniki linkowe bezpieczeństwa

Wyłączniki linkowe stosowane w układach sterowania oraz w systemach zatrzymania maszyn i linii produkcyjnych są niemal identyczne z wyglądu, ale różnią się zasadniczo co do funkcji i przeznaczenia. Standardowe wyłączniki linkowe są używane na przykład do otwierania lub zamykania bram automatycznych, podczas gdy wyłączniki linkowe bezpieczeństwa po pociągnięciu linki wyzwalają sygnał zatrzymania awaryjnego.

Wyłączniki linkowe bezpieczeństwa

Wyłączniki linkowe bezpieczeństwa stanowią niejako "przedłużenie" tradycyjnego przycisku grzybkowego. Funkcja zatrzymania awaryjnego może zostać uruchomiona z dowolnego punktu, przez który przebiega linka (o maks. długości do 2 x 100 m). Zastosowania obejmują systemy transportowe i przenośnikowe, a także instalacje przemysłowe o rozległych strefach niebezpiecznych, np. w przemyśle drzewnym lub opakowaniowym.

Wszystkie wyłączniki linkowe bezpieczeństwa firmy steute są zgodne z normą EN ISO 13850 ("Bezpieczeństwo maszyn - Funkcja zatrzymania awaryjnego - Zasady projektowania"). Są one wyposażone w zintegrowany system monitorowania zerwania linki, który gwarantuje, że funkcja zatrzymania awaryjnego jest wyzwalana także wtedy, gdy linka ulegnie zerwaniu lub zostanie przecięta.

Oprócz wyłączników linkowych zatrzymania awaryjnego przeznaczonych do pracy w warunkach standardowych, oferta firmy steute obejmuje również serie dedykowane do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych i w strefach zagrożonych wybuchem gazów i/lub pyłów. Dostępne są także specjalne wersje dla górnictwa – dla podziemnych kopalni węgla kamiennego.

Wyłączniki linkowe

Jedno pociągnięcie linki i brama rolowana otwiera się lub zamyka ̶ jest to dość typowe zastosowanie dla wyłącznika linkowego. Dostępne są warianty z blokadą zestyków, lub bez. Przełączniki linkowe bez blokady wysyłają pojedynczy impuls sterujący po pociągnięciu linki. Natomiast w przypadku urządzeń z blokadą zestyki pozostają przełączone aż do następnego pociągnięcia linki.

steute oferuje szeroką gamę przełączników linkowych dla potrzeb automatyki przemysłowej. A także kilka urządzeń bezprzewodowych, które komunikują się z odbiornikiem drogą radiową. Montaż i konfiguracja są w takim przypadku zredukowane do minimum. Energia elektryczna niezbędna do transmisji sygnału jest uzyskiwana ze zminiaturyzowanego generatora energii, który wykorzystuje energię kinetyczną wyzwalaną przy pociągnięciu linki.

Dział "Extreme" firmy steute oferuje aparaturę sterującą i łączeniową różniącą się stopniem ochrony, klasą ochrony przeciwwybuchowej, wielkością obudowy i zakresem temperatury roboczej. Asortyment produktów Extreme obejmuje również bezprzewodowy wariant wyłącznika linkowego w wykonaniu Ex.