Wyłączniki linkowe i wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego

Oba typy przełączników mają bardzo podobny wygląd, ale różnią się zasadniczo co do funkcji i przeznaczenia. W obu przypadkach pociągnięcie linki wyzwala sygnał sterujący. Wyłączniki linkowe są używane na przykład do otwierania lub zamykania bram automatycznych, podczas gdy wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego spełniają zadania związane z bezpieczeństwem. Po pociągnięciu linki wyzwalana jest funkcja zatrzymania awaryjnego.

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego stanowią niejako "przedłużenie" tradycyjnego przycisku grzybkowego. Funkcja zatrzymania awaryjnego może zostać uruchomiona z dowolnego punktu, przez który przebiega linka (o maks. długości do 130 m). Zastosowania obejmują systemy transportowe i przenośnikowe, a także instalacje przemysłowe o rozległych strefach niebezpiecznych, np. w przemyśle drzewnym lub opakowaniowym.

Wszystkie linkowe wyłączniki awaryjne firmy steute są zgodne z normą EN ISO 13850 ("Bezpieczeństwo maszyn - Funkcja zatrzymania awaryjnego - Zasady projektowania"). Są one wyposażone w zintegrowany system monitorowania zerwania linki, który gwarantuje, że funkcja zatrzymania awaryjnego jest wyzwalana także wtedy, gdy linka ulegnie zerwaniu.

Oprócz wyłączników linkowych zatrzymania awaryjnego do standardowych zastosowań, oferta firmy steute obejmuje również serie przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych i w strefach zagrożonych wybuchem. Dostępne są także specjalne wersje "górnicze", przeznaczone dla podziemnych kopalni węgla kamiennego i zakładów przeróbki.

Wyłączniki linkowe

Jedno pociągnięcie linki i brama rolowana otwiera się lub zamyka ̶ jest to dość typowe zastosowanie dla wyłącznika linkowego. Dostępne są warianty z blokadą zestyków, lub bez. Przełączniki linkowe bez blokady wysyłają pojedynczy impuls sterujący po pociągnięciu linki. Natomiast w przypadku urządzeń z blokadą zestyki pozostają przełączone aż do następnego pociągnięcia linki.

steute oferuje szeroką gamę przełączników linkowych dla potrzeb automatyki przemysłowej. A także kilka urządzeń bezprzewodowych, które komunikują się z odbiornikiem drogą radiową. Montaż i konfiguracja są w takim przypadku zredukowane do minimum. Energia elektryczna niezbędna do transmisji sygnału jest uzyskiwana ze zminiaturyzowanego generatora energii, który wykorzystuje energię kinetyczną wyzwalaną przy pociągnięciu linki.

Dział "Extreme" firmy steute oferuje aparaturę sterującą i łączeniową różniącą się stopniem ochrony, klasą ochrony przeciwwybuchowej, wielkością obudowy i zakresem temperatury roboczej. Asortyment produktów Extreme obejmuje również bezprzewodowy wariant wyłącznika linkowego w wykonaniu Ex.