Bezpieczeństwo w technologii przenośników taśmowych

Wyjątkowe obszary zastosowań, także w ekstremalnych warunkach środowiskowych, wymagają od urządzeń najwyższej wszechstronności i niezawodności. Poniżej przedstawiamy nasze urządzenia opracowane specjalnie do zabezpieczania przenośników taśmowych, podkreślając cechy, które czynią typoszereg ZS 92 tak wyjątkowym.

Przełączanie i sterowanie w ekstremalnych warunkach

Nowe, solidne wyłączniki serii ZS 92 zostały opracowane z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach. Są one przeznaczone do stosowania w zakładach recyklingu, żwirowniach i kamieniołomach, górnictwie, na składowiskach odpadów, w elektrowniach węglowych i zakładach przeróbczych, a także w zakładach nawozowych oraz ciężkich maszynach i instalacjach przemysłowych. Z tego powodu aluminiowa obudowa z odlewu ciśnieniowego jest wyjątkowo wytrzymała, a dzięki zabezpieczeniu wielopowłokowemu (pasywacja, podkład, malowanie proszkowe) zapewnia wysoki poziom ochrony przed korozją. Nowa, odporna na wstrząsy obudowa z duroplastu jest szczególnie dobrze przystosowana do kontaktu z bardzo agresywnymi materiałami sypkimi i do pracy w ekstremalnym środowisku.

Wymiary montażowe urządzeń są kompatybilne z poprzednimi seriami łączników linkowych steute (ZS 90 i ZS 91) oraz z innymi dostępnymi na rynku popularnymi wyłącznikami awaryjnymi innych producentów. Dzięki temu można łatwo modernizować istniejące przenośniki taśmowe oraz podmieniać urządzenia w istniejących projektach.

Elementy metalowe wyłączników są wykonane ze stali nierdzewnej. Zagwarantowane jest prawidłowe działanie urządzeń w temperaturze od -40 °C do +85 °C, jak również w bardzo zanieczyszczonym otoczeniu. W tej serii dostępne są dwa warianty funkcjonalne: linkowy wyłącznik awaryjny ZS 92 S i czujnik zbiegania taśmy przenośników ZS 92 SR.

Twoje korzyści

 • Do pracy w trudnych warunkach (heavy-duty)
 • Odporność na temperaturę z zakresu od -40 °C do +85 °C
 • Montaż zarówno na płaskich, jak i pionowych powierzchniach
 • Wysoki stopień ochrony IP66/67
 • Odporna na korozję obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium lub odporna na uderzenia obudowa z duroplastu, przystosowana do kontaktu z agresywnymi materiałami sypkimi i przewidziana do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych
 • Długość linki do 2 x 100 m (ZS 92 S)
 • 9 różnych wariantów umiejscowienia dźwigni aktywującej i reset (ZS 92 S)
 • Regulowana pozycja wyjściowa dźwigni (ZS 92 SR)
 • Indywidualnie regulowane punkty przełączania (ZS 92 SR)

Awaryjne wyłączniki linkowe serii ZS 92 S gwarantują niezawodne zatrzymanie awaryjne, a jednocześnie oferują funkcję detekcji zerwania linki, co ma szczególne znaczenie w przypadku większych maszyn i rozległych instalacji przemysłowych.

Nowe urządzenia mogą współpracować z linką o długości do 2 x 100 m, przy czym zmniejszono siły jak i ugięcie linki niezbędne do uruchomienia funkcji zatrzymania awaryjnego. To sprawia, że łączniki bezpieczeństwa są łatwiejsze w obsłudze oraz spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm międzynarodowych.

Uwagę zwraca także duża elastyczność montażu: wyłącznik ZS 92 S ma dziewięć wariantów umiejscowienia dźwigni służących do aktywacji funkcji zatrzymania awaryjnego i resetowania urządzenia. Oznacza to, że można go zainstalować w niemal każdej możliwej pozycji roboczej. Po raz pierwszy umożliwiony został montaż wyłącznka bezpośrednio na pionowej powierzchni, dzięki podłużnym wycięciom montażowym na tylnej ściance urządzenia. Opcje dodatkowe dostępne dla użytkowników ZS 92 S to lampka sygnalizacyjna LED oraz cyfrowy moduł bus - "Dupline Safe".

Sterowanie za pomocą dźwigni uchylnej gwarantuje niewrażliwość wyłącznika na wpływy zewnętrzne, np. drgania, różnice temperatury itp. W położeniu zatrzymania awaryjnego przełącznik zostaje zablokowany i można go przywrócić do pozycji spoczynkowej poprzez naciśnięcie dźwigni reset. Urządzenia mogą być dostosowane do konkretnych zastosowań dzięki użyciu licznych akcesoriów ‒ również ze stali nierdzewnej.

Wariant wyłącznika linkowego bezpieczeństwa z solidną obudową odlewaną z aluminium (ZS 92 S) jest odporny na korozję dzięki zabezpieczeniu wielopowłokowemu. W przypadku nowego wariantu wyłącznika linkowego, z obudową wykonaną z duroplastu odpornego na uderzenia (ZS 92 S KST), możliwy jest kontakt z bardzo agresywnymi materiałami, co ma miejsce m.in. w kopalniach soli lub przy produkcji nawozów.

» Szczegółowy opis produktu ZS 92 S KST

» Szczegółowy opis produktu ZS 92 S

Czujniki zbiegania taśmy przenośników serii ZS 92 SR służą do detekcji krzywobieżności taśmy. Gdy materiały sypkie nie są równomiernie zasypywane, lub gdy bębny napędowe i/lub zdawcze zabrudzą się, może dojść do zbiegania taśmy w bok i w efekcie doprowadzić do jej uszkodzenia lub zerwania. Aby temu zapobiec, po obu stronach przenośnika montuje się czujniki, które w razie wykrycia nieprawidłowości przekazują sygnał do układu sterowania. Przenośnik jest wtedy zatrzymywany lub włączany jest automatyczny system korekcji.

Bardzo przydatna, całkowicie nowa funkcjonalność, to możliwość łatwej regulacji punktów przełączania styków, bez konieczności użycia narzędzi. Punkty te dla funkcji sygnalizacji i funkcji zatrzymania awaryjnego mogą być ustawiane niezależnie i odpowiadają wychyleniu dźwigni czujnika w zakresie od 5 do 35°. Jest to możliwe dzięki prostemu, zatrzaskowemu mechanizmowi regulacji położenia modułów zestyków względem krzywki przełączającej. Czujnik w pierwszym kroku generuje ostrzeżenie, a jeśli zsuwanie taśmy przenośnika w bok postępuje nadal, wysyłany jest sygnał zatrzymania awaryjnego. Sygnał ostrzeżenia daje szansę obsłudze przenośnika taśmowego na opanowanie sytuacji, zanim napęd przenośnika zostanie ostatecznie wyłączony.

Początkowe położenie dźwigni rolkowej można regulować, dostosowując je do indywidualnych potrzeb. Opcjonalny dodatek do czujników steute ZS 92 SR to lampa sygnalizacyjna LED.

Czujnik zbiegania taśmy przenośnika jest dostępny w dwóch wariantach: z wytrzymałą obudową z ciśnieniowego odlewu aluminium (ZS 92 SR), zapewniającą wysoki poziom ochrony przed korozją oraz, w nowej wersji, z obudową wykonaną z duroplastu (ZS 92 SR KST), zapewniającą odporność na uderzenia i umożliwiającą kontakt nawet z bardzo agresywnymi materiałami sypkimi.

» Szczegółowy opis produktu ZS 92 SR KST

» Szczegółowy opis produktu ZS 92 SR

Zastosowania

Monitorowanie położenia taśmy przenośnika

Czujnik zbiegania taśmy przenośników ZS 92 SR / ZS 92 SR KST
 • Zestyki w układzie schodkowym pozwalają na wygenerowanie w pierwszym kroku sygnału ostrzegawczego lub na uruchomienie systemu korekcji biegu taśmy przenośnika
 • Przenośnik zostanie zatrzymany, jeśli wychylenie dźwigni czujnika będzie się nadal zwiększać
 • „Zestyki ostrzegawcze” skracają czas przestoju systemu przenośnikowego i zapobiegają poważnym awariom

Detekcja zerwania taśmy przenośnika

Przełącznik kontroli zerwania taśmy przenośnika ZS 71 Z VD
 • Automatyczne wyłączenie systemu w przypadku przeciążenia przenośnika lub zerwania taśmy

Funkcja zatrzymania awaryjnego

Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego ZS 92 S / ZS 92 S KST
 • Wyłączniki linkowe bezpieczeństwa serii ZS 92 S gwarantują niezawodne zatrzymanie awaryjne oraz oferują jednocześnie funkcję detekcji zerwania linki zamontowanej wzdłuż przenośnika
 • Działanie jednostronne do 100 m lub działanie dwustronne do 200 m

Akcesoria

Sprężyna kompensacyjna ZS 90/91/92 S
 • Z ogranicznikiem rozciągnięcia
 • Do kompensacji wydłużenia powodowanego przez zmiany temperatury
Linka Ø 5 mm
Śruba oczkowa otwarta M10 x 120 z 2 nakrętkami