Konstrukcja i funkcje

Bezprzewodowy czujnik położenia do montażu na przenośnikach rolkowych

Bezprzewodowy czujnik położenia montuje się bez użycia narzędzi na istniejących przenośnikach rolkowych dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi mocowań (można go adoptować do różnego typu przenośników i regałów magazynowych). Urządzenie można zamontować w uchwycie mocującym obróconym o 90°, aby osiągnąć wymagany kierunek toczenia. Czujniki są wyposażone w funkcję autotest, co gwarantuje wysoką niezawodność.

Automatyczne uzupełnianie stanu materiałów

W systemach automatycznego zaopatrywania stanowisk montażowych i roboczych w różnego rodzaju materiały można wykorzystać bezprzewodowe czujniki położenia. Są dwie opcje ich wykorzystania: w pierwszym wariancie, pozwalającym na wykrywanie stanów minimalnych, na każdym przenośniku rolkowym montuje się jeden czujnik, wykrywający usunięcie ostatniego zasobnika z materiałem i generujący sygnał żądania dostawy; w drugim wariancie, umożliwiającym wielostopniowe określanie stanów materiałów, wykorzystać można kilka czujników na jednym przenośniku. Pozwala to na wieloetapowe sygnalizowanie dostępności zasobników z materiałami na stanowisku roboczym lub regale magazynowym.

Wykrywanie minimalnego stanu materiałów

W przypadku wykrywania minimalnego stanu materiałów, bezprzewodowy czujnik położenia jest uruchamiany wtedy, gdy ostatni zasobnik z częściami zostanie pobrany z przenośnika rolkowego. W tym momencie generowany i przesyłany jest sygnał oznaczający zapotrzebowanie na dostawę kolejnej partii części czy materiałów niezbędnych do produkcji. Nadrzędny system logistyczny tworzy zamówienia, tak aby stan zasobników na przenośnikach czy półkach regałów był na bieżąco uzupełniany. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania płynności produkcji.

Wieloetapowe sygnalizowanie dostępności materiałów lub części

W przypadku wieloetapowego sygnalizowania dostępności materiałów lub części, na przenośniku rolkowym montuje się trzy bezprzewodowe czujniki położenia. Po aktywacji pierwszego czujnika, co następuje po zdjęciu jednego zasobnika z przenośnika lub półki regału magazynowego, przesyłany jest pierwszy sygnał do systemu sterowania. Przy pobieraniu kolejnych zasobników generowane są odpowiednio drugi i trzeci sygnał sterujący. Trzeci sygnał oznacza żądanie natychmiastowego dostarczenia nowego pojemnika z materiałem.